Bekijk alle jonge honden

Nanine Koolstra

Participatie, klimaatadaptatie en leefbaarheid

nanine@jongehonden.com

Als ruimtelijk bestuurskundige analyseer en benader ik vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Met mijn enthousiasme en positieve houding breng ik beweging, dit combineer ik graag met een kritische blik. Zo zal ik nooit stoppen met bevragen en mij verwonderen.

Foto van Nanine Koolstra

Ik breng beweging als:

  • Sociale spin in het web: contacten leggen, mensen verbinden, stakeholdermanagement
  • Enthousiaste aanjager: teams aansturen, vergaderingen voorzitten, intervisies begeleiden
  • Projectmanager: strategieën uitwerken, samenwerkingen opzetten, pilots ontwikkelen
Bekijk mijn CV