Bekijk alle jonge honden

Kim de Roder

Communicatie, onderzoek, diversiteit en inclusie

kim@jongehonden.com

Met een idealistische en pragmatische blik probeer ik de wereld van morgen iets mooier te maken. Vanuit mijn gedrags- en communicatieachtergrond ben ik geïnteresseerd in wat mensen beweegt. Door mij te verplaatsen in de standpunten van anderen probeer ik vraagstukken te doorgronden, knelpunten in kaart te brengen en tot mogelijke oplossingen te komen.

Zo breng ik beweging

  • Communicado: verschillende doelgroepen en belangen in kaart brengen, communicatieplan opstellen, campagnes bedenken, het vormgeven van content
  • Doortastende onderzoeker: luisteren en doorvragen, kritisch zijn op vanzelfsprekendheden, problemen in kaart brengen, tot de kern komen, concretiseren, tot oplossingen komen
  • Empathische verbinder: het helpen van anderen in hun persoonlijke groei, een vertrouwde omgeving creëren
Bekijk mijn CV