Bekijk alle jonge honden

Derk Visser

Organisatieontwikkeling, cultuur- en erfgoedmanagement

derk@jongehonden.com

Nieuwsgierig, enthousiast en met een open houding benader ik graag nieuwe thema’s, rollen en organisaties. Ik verplaats me graag in de betrokkenen en maak mij context en inhoud eigen door te luisteren, te observeren, informatie tot me te nemen – en pas daarna over te gaan tot het stellen van (kritische) vragen. Vervolgens vertaal ik dit tot concrete acties en ga ik het liefst snel tot handelen over.

Zo breng ik beweging

  • Strategische organisatieveranderaar: observeren, kwalitatief onderzoek, ophalen van betekenissen, ideeën, behoeftes en verhalen, focus bij de medewerkers in de werkcontext en duurzame verandertrajecten
  • Energieke en doortastende onderzoeker: cultuurgeschiedenis, onderzoek, informatie ophalen en verwerken, de kern vinden, oorzaken en doelen onderscheiden
  • Ondernemende en kritische sparringpartner: de juiste vragen stellen, achterhalen welke ideeën, wensen, behoeften en gedachten iemands handelen beïnvloeden en kritische vragen stellen
Bekijk mijn CV