Bekijk alle projecten

Aanjager innovatietrajecten bij het Bouw, Techniek en Innovatiecentrum (BTIC)

De bouw-, ontwerp en technieksector staat de komende jaren voor forse uitdagingen. Niet alleen moet er méér gebouwd (en gerenoveerd) worden, het moet ook duurzamer en zonder emissies.

Thema
  • Duurzaamheid
  • Ruimtelijk
Rol
  • Communicado
  • Facilitator
Om maatschappelijke (klimaat)doelstellingen te halen zal de bouwsector versneld moeten innoveren. Jonge Honden ondersteunde het BTIC bij het opstellen van twee innovatieprogramma’s op de thema’s ‘Emissieloos Bouwen’ en ‘Civiele Kunstwerken’ (infrastructuur).

Als aanjager zorgde Jonge Honden ervoor dat iedereen wist wat er moest gebeuren

Jonge Honden organiseerde de samenwerking tussen de verschillende partijen die meeschreven en input leverde en was verantwoordelijk voor de eindredactie van de innovatieprogramma’s. Ook maakte Jonge Honden voor alle 6 innovatiethema’s een one-pager ter behoeve van de subsidieaanvraag voor het Nationaal Groeifonds.

Onze rol:

  • Aanjager en inhoudelijke ondersteuning innovatieprogramma’s
  • Organiseren samenwerkingen tussen publieke- en private partijen
  • Eindredactie programmateksten
  • Vormgeven one-pagers

"De Jonge Honden heeft het BTIC op een prettige en professionele manier ondersteund bij het opzetten van strategische kennis- en innovatieagenda’s rondom de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een enthousiasmerende houding, gecombineerd met een to-the-point attitude en een goed gevoel voor de verschillenden belangen, maakte dat met de verschillende partijen in de ontwerp-, bouw- en technieksector in een relatief kort tijdsbestek de inhoudelijke programma’s werden opgeleverd."

Huub Keizers (MT-lid)