Bekijk alle jonge honden

Pien de Jong

Onderwijs, samenwerken en participatie

pien@jongehonden.com

Ik zet me graag vol enthousiasme en met een passie voor een rechtvaardige samenleving in voor een breed scala aan maatschappelijke uitdagingen. Door te luisteren, verschillende perspectieven in kaart te brengen én een kritische houding aan te nemen motiveer en activeer ik graag mensen om mij heen. Ik probeer - het liefst gezamenlijk met anderen - op een creatieve manier naar vraagstukken te kijken om patronen te doorbreken en duik de inhoudelijke materie in waar nodig.

Zo breng ik beweging

  • Gestructureerde aanpakker: overzicht creëren, lijstjes maken, verantwoordelijkheden bepalen en toezien op proces(planning)
  • Nieuwsgierige onderzoeker: doelgroep bepalen, verschillende perspectieven onderscheiden, interviews afnemen en knelpunten in kaart brengen, maar ook evalueren en vervolg acties bepalen
Bekijk mijn CV