Bekijk alle projecten

Moderator en producent bijeenkomst Kadernota cultuur voor gemeente Utrecht

Jonge Honden is gevraagd om als onderzoeker het ontwikkelproces, uitgevoerd door DePlaatsmaker, te volgen en daarmee de verslaglegging richting het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) over de proeftuin mede vorm te geven.

Thema
  • Cultuur
Rol
  • Facilitator
Jonge Honden werkte mee als onderzoeker en facilitator aan de eindproducten van de proeftuin in de vorm van een rapportage, tool voor beleidsmakers en culturele kartrekkers, en een symposium voor dezelfde doelgroep. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Design Thinking Methode.
Kadernota Cultuur gemeente Utrecht