Bekijk alle projecten

Culturele broedplaats- ontwikkeling voor Stedelijke Regio Utrecht

In 2018 ontwikkelden de gemeenten Amersfoort en Utrecht en de provincie Utrecht het regioprofiel “Eeuwig Jong” voor de stedelijke regio Utrecht, een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse gemeenten en de provincie.

Thema
  • Cultuur
  • Ruimtelijk
Rol
  • Onderzoeker
Één van de pijlers van dit profiel is een grote dichtheid van cultuurhistorisch erfgoed in de regio. Het regioprofiel stelde een proeftuin voor waarbinnen broedplaatsen op erfgoedlocaties worden ontwikkeld. DePlaatsmaker is gevraagd om in het kader van deze proeftuin broedplaatsen voor creatieve makers te ontwikkelen.

Het opzetten van een proeftuin, draaien wij onze hand niet voor om

Jonge Honden is gevraagd om als onderzoeker het ontwikkelproces, uitgevoerd door DePlaatsmaker, te volgen en daarmee de verslaglegging richting het ministerie van Onderwijs, Cultuur & wetenschap (OCW) over de proeftuin mede vorm te geven. Jonge Honden werkte mee als onderzoeker en facilitator aan de eindproducten van de proeftuin in de vorm van een rapportage, tool voor beleidsmakers en culturele kartrekkers, en een symposium voor dezelfde doelgroep. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Design Thinking Methode.

Om te komen tot succesvolle eindproducten maakte Jonge Honden gebruik van de Design Thinking methode, waarbij de volgende elementen centraal stonden: 

  • de belangrijkste geleerde lessen;
  • de randvoorwaarden voor succesvolle broedplaats ontwikkeling;
  • de uitdagingen en kansen die zijn er voor andere ontwikkellocaties en regio’s;
  • welke stappen beleidsmakers en creatieve makers kunnen volgen om tot succesvolle invulling van onder andere leegstaande (beeldbepalende) panden en erfgoed te komen.