Bekijk alle jonge honden

Luca Bloem

Bestuurlijke vraagstukken, strategie en verbinding

luca@jongehonden.com

Met mijn enthousiasme en daadkracht werk ik als interdisciplinaire rechtssocioloog graag aan vraagstukken binnen het openbaar bestuur. Door met een open blik te luisteren, kritische vragen te stellen en op zoek te gaan het gezamenlijke belang, draag ik als procesbegeleider of onderzoeker bij aan maatschappelijke en organisatorische verandering.

Jonge hond Luca

Zo breng ik beweging

  • Sociale verbinder: wederzijdse belangen vinden, een open blik, interesse tonen, vragen & luisteren
  • Enthousiaste aanjager: gedreven, procesmatig werken, haalbare doelen stellen en bereiken
  • Analyserende organisatieveranderaar: kritisch denken en beleidsproblemen vertalen naar concrete
    oplossingen
Bekijk mijn CV